זוהר סלע

כתובת: ת.ד. 3876 מיקוד 91037 ירושלים
מיקום: מושב אורה וגבעת שאול

אי-מייל:  info@zsella.co.il

טלפון:   02-6515159
פקס:     02-6515443
פלאפון זוהר:  052-2210629  /  050-5210629
פלאפון עופר: 052-3210629

Design: Irit Harel Studio  |  Powered by Digidam Design